Рижская 60 средняя школа

Similar Sites to r60vsk.lv

4 декабря состоялся юбилейный вечер, посвященный 40-й годовщине школы. С подробностями можно познакомиться здесь.
Related Topics:

Found 20 similar sites to r60vsk.lv

Share This Page:
Par skolu, Skolotāji, Absolventi · Jaunumi · Projekti · Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtē�ana. Vecākiem, Iepirkumi · Kontakti ...
 
 
Is this site similar?
Darbības virziens. Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts veic teorētiskus un prakstiskus pētījumus neorganiskajā ķīmijā, ...
 
 
Is this site similar?
skola, vidusskola, ekoskola, Latvijas ekoskola, vidējā izglītība, izglītiba, vakarskola, vakara (maiņu), школа, средняя школа, экошкола, эко школа, ...
 
 
Is this site similar?
About · Aktualitātes · Infromācija · Skolas vēsture · Bērnu attīstības centrs · Skolas dokumenti · Skolas lepnums · Olimpiādes, Zinātniski pētnieciskie ...
 
 
Is this site similar?
7 jan 2011 ... Decembra beigas ierastas kā laiks, kad atskatāmies uz paveikto iepriek�ējā gada laikā, atsaucam atmiņā spilgtākos notikumus. ...
 
 
Is this site similar?
www.rsdc.lv.
 
 
Is this site similar?
Jau 21 gadu Ķengaragā, Aviācijas 15. atrodas Rīgas 62. vidusskola. Savu vietu Latgales priek�pilsētā esam ieguvu�i, un godam pildām savu uzdevumu. ...
 
 
Is this site similar?
Internātpamatskola. Home · Par mums · Iepirkumi · Skolas pesonāls · Arhivs. Laipni Lūdzam musu majaslapā. �obrit tiek veikti darbi pec lapas uzlabo�anas ...
 
 
Is this site similar?
Rīgas 33.vidusskola, Рижская 33 школа, школа в Болдерае, танцы, средняя школа, vidusskola.
 
 
Is this site similar?
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca. Dievnami, draudzes, draud�u mājas lapas. A. Āda�u draudze, baznīca home · info. Aina�u draudze ...
 
 
Is this site similar?
Pārejam uz elektronisko �urnālu! Jau pagāju�ā mācību gada 2.semestra laikā mums visiem bija iespēja izmēģināt elektroniskā �urnāla priek�rocības, ...
 
 
Is this site similar?
Radar Systems, Inc. Manufacturing of Zond Ground Penetrating Radars (GPR, also called GEORADARs)
 
 
Is this site similar?
2 okt 2010 ... Ziņas par skolu, uzņem�anu, sagatavo�anās kursiem, sporta un kultūras dzīvi, skolas noteikumi, olimpiā�u rezultāti, fotogalerija.
 
 
Is this site similar?
Ja man būtu viena svecīte,. Es nelūgtu Sala vecīti,. lai apēd viņ� vienu svecīti . Bet, ja viņ� par �ito pantiņu. Man gribētu iedot mantiņu, ...
 
 
Is this site similar?
Uzņēmums ar Eiropas Savienības atbalstu īsteno projektu �SIA RDR metālkonstrukcijas darbinieku apmācības�, kura ietvaros triju mēne�u laikā tiks apmācīti 15 ...
 
 
Is this site similar?
1 nov 2009 ... esiet sveicināti! SIA "Ladars" jau vairāk nekā 10 gadi atrodas latvijas vado�o uzņēmumu vidū un piedāvā Jums savus pakalpojumus. ...
 
 
Is this site similar?
 
 
Is this site similar?
Aktuālais. x. 21.12. Ziemassvētku balle vidusskolas klasēm; . 22.12. Teicamnieku pieņem�ana pie skolas direktores I.Bergmanes . 23.12. Svētrīta koncerts. ...
 
 
Is this site similar?
Официальное новоселье. Рижская еврейская средняя школа имени Шимона Дубнова после двух десятилетий скитаний по разным адресам обосновалась в трехэтажном ...
 
 
Is this site similar?
День Луции. Шествие Луций состоится 13 декабря в 12.05 (на перемене после 5 урока) в актовом зале. Участвуют ученики 1-7 классов и представители 8-12 ...
 
 
Is this site similar?
 
Make a suggestion
Suggest a similar site
Site Address
Are you human?
CaptchaRefresh Captcha
 

Do you like this page?

 
 

Suggest a site similar to:
r60vsk.lv

Site Address


Are you human?
Captcha Security Code (get new)